Elfordonspremie

25% – så mycket kan du få tillbaka när du köper din elcykel hos oss (dock max 10.000 kr). Det är Regeringen står bakom beslutet om att avsätta 350 miljoner kronor per år till elfordonspremien. Syftet är att uppmuntra till miljövänligare transportmedel och bidra till minskade utsläpp, mindre trängsel och mindre buller.
Exempel: Om du köper en ny elcykel för 20.000 kr få du tillbaka 5.000 kr.
Observera att den avsatta summan är 350 miljoner kronor och att pengarna kan komma att ta slut om en väntar för länge.

Att ansöka om bidrag är lätt. Allt du behöver är giltigt underlag i form av kvitto eller faktura på vilket ramnumret framgår.
Därtill förutsätts att du är folkbokförd i Sverige.

Mer om Elfordonspremien finns att läsa på Naturvårdsverkets hemsida.